ИНСТИТУТ ЗА ФИЛОСОФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

English


Начало
Секции
Семинари
Докторанти
Проекти
Публикации
Библиотека
За ИФИ
Връзки

Библиотека

Библиотеката към Института за философски изследвания притежава богата колекция от книги и периодични издания от областта на обществените и хуманитарните науки, която включва редки и изключително ценни стари уникални издания, някои от които от 1566г., поредица Husserliana, поредица Boston Studies, поредица Synthese Language Library и др.
Библиотеката е основана през 1948г. като самостоятелно звено към Института по философия при БАН. Нейният фонд е структуриран съобразно основните раздели на философското знание – онтология, гносеология, логика, философия и методология на науката, етика, естетика, социална философия, философия на религията, политиката и правото, но заедно с това съдържа много издания от областта на науката, икономиката, религията и културата.
Фондът на библиотеката възлиза на 32 952 библиотечни единици, от които 24 929 книги и 8023 периодични издания. От тях 7956 книги и периодични издания са на български език, 10 443 – на руски, а останалите на други славянски и на английски, немски, френски, италиански и испански език.
Библиотеката е получила като дарение и личната библиотека на акад. Тодор Павлов. Текущо поддържаните периодични издания са общо 78 заглавия, от които 55 списания и 23 поредици на български, руски, други езици.
По книгообмен са получени списанията на Институтите по философия в Русия, Чехия, Полша, Унгария, Словения и други страни от Югоизточна Европа.
От 2002 г. новопостъпващата литература се обработва по електронен път като в дългосрочен план се предвижда електронизирането на целия фонд на библиотеката. В процес на разработка е създаването на електронна връзка с ЦБ на БАН, която ще позволи да се правят справки за новопостъпилите книги в цялата система на БАН.


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-philosophy/root/functions.php on line 193


    powered by FreeFind


    Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-philosophy/root/functions.php on line 1079

    Начало | Секции | Семинари | Публикации | За ИФИ

      webmaster.

    Copyright 2003