English


Начало
Секции
Семинари
Докторанти
Проекти
Публикации
Библиотека
За ИФИ
Връзки

ISSN 0861-7899

Списание "Философски алтернативи", Институт за философски изследвания, БАН

 

Главен редактор – Нонка Богомилова;
Зам. главен редактор –
Нина Димитрова

Членове на редколегията: Веселин Петров, Добрин Тодоров, Емилия Маринова, Иван Кацарски, Николай Обрешков, Стефан Попски

Международен редакционен съвет: Р. Зиберт /САЩ/, А. Неклеса /Русия/, Н. Решър /САЩ/, Н. Хаузър /Канада/, А. Хонет /ФРГ/, К. Хукуей /Великобритания/

 

Информация за читателите и абонатите на сп. "Философски алтернативи":

 

Списание "Философски алтернативи" излиза в 6 книжки годишно.

Стойността на едногодишния абонамент е 18 лв.

Абонаментът се извършва от "Български пощи", "Артефакт", "Близнаци" и "Доби-прес"; каталожен номер 1817.

Списанието се продава в книжарницата на БАН , намираща се в сградата на БАН; в книжарницата на СУ "Св. Климент Охридски" /философското крило/, книжарницата на 4-ти километър в близост до 4-ти блок на СУ "Св.Кл.Охридски" и в "Български книжици" на ул. “Аксаков” №10

Е-mail: filosofski_alternativi@mail.bg; Eлектронен вариант: www.cl.bas.bg и www.ceeol.com

 

 

Информация за авторите на сп. ”Философски алтернативи”

 

Списание "Философски алтернативи" е приемник на сп. "Философска мисъл", което започва да излиза през 1945 г. В него се публикуват статии в областта на онтологията, епистемологията, история на философията, философска антропология, философия на историята, етика, естетика, логика, културология, политология, психология, социология от български автори и автори от чужбина. Публикуват се и статии на известни философи от чужбина, понякога съпровождани от коментар на български автори.

Списанието публикува статии и инициира дискусии по основни проблеми на съвременността: глобализация, съвременни социални трансформации, българския преход и влиянието му върху важни сфери на социалния живот – духовност, образование, политика. Списанието публикува съобщения за научни форуми, отзиви за новоизлезли книги, интервюта.

Предложените за публикуване статии следва да имат обем до 20 компютърни страници, да бъдат съпроводени от резюме на английски език до 10 реда, както и 4-5 ключови думи, също на английски език. Предложените за публикуване материали следва да бъдат на хартиен и електронен носител /1 копие, формат Word/ и изпратени на адрес: сп. “Философски алтернативи”, Институт за философски изследвания, бул. Патриарх Евтимий №6, София 1000. Необходимо е авторите да приложат информация за своята месторабота, академична степен /ако има такава/, телефон и/или ел. адрес за обратна връзка.

Контакт с нас: E - mail: filosofski_alternativi@mail.bg; тel.: 9447866 /Ася Пиндева/

В офиса на списанието на ул. “Акад. Г.Бончев”, бл 6, ет.8, ст.811 /в сградата на Издателството на БАН/:

Приемно време на главния редактор Нонка Богомилова: понеделник – 11-12 ч.

Приемно време на редактор Ася Пиндева: четвъртък – 15-17 ч.

*

Банкова сметка за дарения /в лева/: Банка Биохим, клон Батенберг, София, България; Сметка №3010332100; Код: 66084219; BIN : 7308010009


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-philosophy/root/functions.php on line 193


powered by FreeFind


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-philosophy/root/functions.php on line 1079

Начало | Секции | Семинари | Публикации | За ИФИ

  webmaster.

Copyright 2003